Prezentujemy nagranie pierwszego webinarium dla bibliotekarzy, którzy rozpoczynają prowadzenie spotkań edukacyjnych dla seniorów w ramach projektu „O finansach… w bibliotece”. Webinarium odbyło się 5 czerwca br.

Rozmawialiśmy o sposobach dotarcia do potencjalnych odbiorców projektu (osób powyżej 50 roku życia) – swoimi doświadczeniami w tym zakresie podzieliła się Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wieliczce. Mówiliśmy też o trudnej sztuce prowadzenia spotkań z zakresu edukacji ekonomicznej i o procesie efektywnego uczenia się osób dorosłych.

Omówiliśmy metody sprawdzania wiedzy i organizację szkoleń z obsługi komputera i Internetu potencjalnych uczestników kursu „O finansach w… bibliotece”. Dla bibliotekarzy, którzy po raz pierwszy prowadzą spotkania w projekcie „O finansach… w bibliotece” może to być dużym wyzwaniem. Często trzeba zorganizować dodatkowe przeszkolenie z obsługi komputera i Internetu, aby uczestnicy mogli posłużyć się kursem e-learningowym, stanowiącym podstawowe narzędzie pracy podczas spotkań w projekcie.

Rolą prowadzącego bibliotekarza jest przede wszystkim rola przewodnika po świecie finansów – kwestie merytoryczne związane z prawodawstwem czy ekonomią uczestnicy mogą konsultować z ekspertami w tej dziedzinie, w branżowych instytucjach czy poprzez internetowe serwisy tematyczne. W wyszukiwaniu takich serwisów, osób czy instytucji mogą pomóc na spotkaniach właśnie bibliotekarze.

Dla bibliotekarzy, którzy po raz pierwszy uczestniczą w projekcie „O finansach w… bibliotece” zaplanowaliśmy jeszcze jedno webinarium, które odbędzie się 17 czerwca br. Będzie ono poświęcone możliwościom współpracy biblioteki z partnerami i woluntariuszami w ramach projektu, promocji i ewaluacji. Bibliotekarze, którzy już przeprowadzili zajęcia, podzielą się sprawdzonymi sposobami organizacji kursu w bibliotece. Jeśli jakieś kwestie będą nadal wymagały wyjaśnień – zorganizujemy jeszcze jedno takie spotkanie.

Do udziału w kolejnym webinarium szczególnie zachęcamy bibliotekarzy prowadzących spotkania kursu po raz pierwszy – zarówno z bibliotek nowych w projekcie, jak i tzw. „absolwentów”, w których nastąpiła zmiana prowadzących w stosunku do lat poprzednich. Jednakże także takie osoby, które prowadzą spotkania po raz kolejny, będą mogły dzięki webinarium odświeżyć swoją wiedzę, a także podzielić się wypracowanymi przez siebie dobrymi praktykami.

PREZENTUJĄCY
Beata Tarnowska – bibliotekarka, trenerka, konsultantka i autorka kursu e-learningowego dla osób prowadzących spotkania edukacyjne w bibliotekach „O finansach… w bibliotece”

PROWADZĄCY
Katarzyna Morawska – specjalistka ds. projektów, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, koordynator projektu „O finansach… w bibliotece”
Patryk Betcher – asystent projektu „O finansach… w bibliotece”, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

MATERIAŁY
Obejrzyj nagranie. Czas trwania: 62 minuty.

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=FVnou4m9KRU]

DODATKOWE MATERIAŁY
Kurs e-learningowy O finansach… – kwestie techniczne (prezentacja)
Lista bibliotek po raz pierwszy uczestniczących w projekcie „O finansach w… bibliotece”
Oświadczenie dot. zgody na wykorzystanie danych osobowych i wizerunku
Plakat (wersja 1)
Plakat (wersja 2)

Następny