30 listopada 2014 r. zakończyliśmy realizację III edycji projektu „O finansach… w bibliotece”. W ramach jej ewaluacji zostały przeprowadzone badania jakościowe i ilościowe, zarówno wśród uczestników spotkań w bibliotekach, jak i wśród bibliotekarzy ze 113 gminnych bibliotek publicznych z całej Polski, odpowiedzialnych za organizację spotkań edukacyjnych z zakresu edukacji finansowej w bibliotekach.

Zachęcamy do zapoznania się z raportami z badań ewaluacyjnych. Zawierają one nie tylko wnioski dotyczące realizacji projektu, ale także życia finansowego uczestników projektu – postaw wobec pieniądza, najważniejszych problemów i codziennych praktyk związanych z pieniędzmi.

Raport z ewaluacji jakościowej III edycji projektu

Raport z ewaluacji jakościowej III edycji projektu
Raport z ewaluacji ex-post w III edycji projektu. Raport z badania wśród bibliotekarzy
Raport z ewaluacji ex-post w III edycji projektu. Raport z badania wśród uczestników kursu