Zapraszamy na kolejne z cyklu webinariów „O finansach… w bibliotece – IV edycja”.

Podczas najbliższego webinarium będziemy rozmawiać o:

  • ewaluacji projektu „O finansach… w bibliotece”,
  • zbieraniu danych do ewaluacji,
  • metodach badań ewaluacyjnych, które można wykorzystać w bibliotece.

Będzie także czas na pytania i odpowiedzi.

Ekspertem w trakcie webinarium będzie Piotr Adamiak, ewaluator projektu „O finansach… w bibliotece”, ekspert ds. badań społecznych, socjolog, absolwent Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada doświadczenie zarówno w prowadzeniu projektów badawczych o charakterze ilościowym, jak i jakościowym. Specjalizuje się w metodologii badań ilościowych, badaniach ewaluacyjnych oraz badaniach sektora pozarządowego. Współpracował z agencjami badawczymi, organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami naukowymi (Ośrodek Badań nad Migracjami, Narodowy Instytut Dziedzictwa), prowadząc badania dotyczące wielu dziedzin. Zajmował się między innymi badaniami dotyczącymi funkcjonowania organizacji pozarządowych, ich relacji z samorządami oraz ewaluacją projektów społecznych. Prowadził również projekty związane z branżą telekomunikacyjną, finansową oraz badania preferencji politycznych.
Obecnie związany ze Stowarzyszeniem Klon/Jawor.

Aby wziąć udział w webinarium, wystarczy w poniedziałek, 8 lutego 2016 r. kilka minut przed godziną 10.00 kliknąć link: https://frsi.clickwebinar.com/O_FINANSACH_W_BIBLIOTECE

Przed webinarium prosimy o zapoznanie się z informacjami organizacyjnymi i technicznymi.

To webinarium jest adresowane głównie do bibliotekarzy z bibliotek uczestniczących w projekcie (lista bibliotek), jednak nie tylko do prowadzących spotkania w ramach projektu „O finansach… w bibliotece”, jako, że będziemy rozmawiać nie tylko o naszym projekcie, ale też o sposobach oceny i badania efektów realizacji projektów edukacyjnych.

Następny
Poprzedni