Komisja powołana przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oceniła wszystkie nadesłane zgłoszenia w ramach naboru do projektu „O finansach… w bibliotece – 5. edycja” i zakwalifikowała do projektu 89 bibliotek.

 

Zwycięzcom gratulujemy!

 

Oto lista bibliotek przyjętych do projektu. Ze wszystkimi będziemy się kontaktowali indywidualnie przekazując informacje dotyczące dalszych kroków związanych z uczestnictwem w projekcie.

Jednocześnie z uwagi na kilka wolnych miejsc w projekcie ogłosimy w dniu 16 lutego 2018 r. nabór uzupełniający poszerzając grupę zapraszanych bibliotek o biblioteki pedagogiczne pełniące funkcje bibliotek publicznych (otwarte na ogół mieszkańców danego regionu).

Następny
Poprzedni