W dniu 23 kwietnia 2018 r., o godz. 12.00 zapraszamy na webinarium dla bibliotekarzy i współpracowników bibliotek uczestniczących w projekcie „O finansach… w bibliotece – 5. edycja”.

 

Webinarium będzie poświęcone tematowi diagnozy lokalnej i angażowania użytkowników i nie-użytkowników biblioteki, a gościem będzie Agata Urbanik.Agata Urbanik – współzałożycielka Fundacji Pole Dialogu (https://poledialogu.org.pl/), badaczka społeczna, trenerka i facylitatorka. Od lat związana z trzecim sektorem. Jej konik to diagnoza potrzeb, partycypacja i tworzenie przestrzeni do konstruktywnej rozmowy. (Współ)autorka podręczników “Przepis na diagnozę, czyli poznaj młodych i środowisko lokalne” i “Quo vadis? O partycypacyjnej diagnozie lokalnej”. Członkini i certyfikowana (II stopień) trenerka Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych. Wierzy w rower i planszówki.

Aby wziąć udział w webinarium, należy się wcześniej zarejestrować pod adresem: https://frsi.clickmeeting.pl/ofb5/register

Osoby, które zarejestrują się na spotkanie, otrzymają wiadomość e-mail z linkiem, w który należy kliknąć, aby dołączyć do webinarium.

Przed rejestracją należy zapoznać się z Zasadami udziału w webinariach organizowanych przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Następny
Poprzedni