Dla wszystkich bibliotek w Polsce (i nie tylko), również tych nie uczestniczących w projekcie „O finansach… w bibliotece – 5. edycja”, udostępniamy platformę, na której jest umieszczony kurs e-learningowy dotyczący zarządzania domowymi finansami.

Aby stworzyć konto dla instytucji i udostępnić kurs e-learningowy dla jej użytkowników, należy wypełnić krótki formularz, dzięki któremu instytucja otrzyma dostęp do platformy zarządzającej kursem „O finansach… w bibliotece – 5. edycja”. Formularz jest dostępny pod linkiem: http://ofinansach.biblioteki.org/rejestracja

W zakładce „Kurs e-learningowy” znajdują się informacje, jak korzystać z platformy oraz przeprowadzić spotkania edukacyjne w oparciu o kurs e-learningowy oraz przygotowane scenariusze spotkań.

Z platformy zawierającej kurs e-learningowy (oraz z dodatkowych materiałów) mogą korzystać zarówno biblioteki, jak i inne instytucje prowadzące działania edukacyjne dla osób dorosłych. Sugerujemy, aby przed rozpoczęciem udostępniania kursu e-learningowego „O finansach… w bibliotece”, edukatorzy korzystający z platformy przeszli przez kurs e-learningowy dla osób prowadzących spotkania edukacyjne (również dostępny na platformie).

Platforma z kursem jest wspierana w ramach projektu do 31 października 2018 r., co oznacza, że do tego czasu oferujemy wsparcie techniczne w obsłudze platformy.

Pytania można kierować na adres: edukacjaekonomiczna@frsi.org.pl.

Następny
Poprzedni