W 6. edycji projektu (2019) weźmie udział 100 placówek bibliotecznych z gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miast do 200 tys. mieszkańców z całej Polski. Szansę na udział w projekcie mają wszystkie zainteresowane biblioteki, niezależnie od tego, czy brały udział w poprzednich edycjach.

Zapraszamy do udziału projekcie biblioteki publiczne oraz biblioteki pedagogiczne pełniące funkcje bibliotek publicznych. Projekt może być realizowany w bibliotece głównej oraz w jej filiach. Jeżeli projekt będzie realizowany w więcej niż jednej placówce bibliotecznej wchodzącej w skład jednej instytucji, każda placówka (biblioteka główna lub filia) powinna przesłać osobne zgłoszenie.

Wybór bibliotek do projektu nastąpi w drodze konkursu. Biblioteki (jako instytucje) wypełnią krótkie zgłoszenie online opisując doświadczenie (instytucjonalne) biblioteki w pracy z osobami dorosłymi, w tym przygotowanie bibliotekarzy do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem ICT (m.in. obsługa komputera z dostępem do Internetu). Nie wymagamy przygotowania bibliotekarzy do prowadzenia zajęć z zakresu edukacji ekonomicznej. Bibliotekarze otrzymają komplet materiałów edukacyjnych na podstawie których poprowadzą zajęcia dla osób dorosłych. W skład materiałów edukacyjnych wchodzą: kurs internetowy oraz miniporadnik dla uczestników, a także scenariusze zajęć dla bibliotekarzy.

Bibliotekarze zostaną przygotowani do prowadzenia spotkań edukacyjnych dla osób dorosłych. Będą mogli także skorzystać ze wsparcia trenerskiego w okresie prowadzenia spotkań dla mieszkańców.

Poniżej prezentujemy biblioteki, które do tej pory wzięły udział w projekcie.

 

Lista bibliotek uczestniczących w 4. edycji projektu (lata 2015-2016).

Lista bibliotek uczestniczących w 1.,2. i 3. edycji projektu (lata 2012 -2014).