„O finansach… w bibliotece” to projekt Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego umożliwiający dorosłym użytkownikom bibliotek z całej Polski skorzystanie z nowej oferty, jaką jest edukacja z zakresu finansów osobistych. Projekt jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

W 6. edycji projektu weźmie udział 100 placówek bibliotecznych z gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miast do 200 tys. mieszkańców z całej Polski. Szansę na udział w projekcie mają wszystkie zainteresowane biblioteki, niezależnie od tego, czy brały udział w poprzednich edycjach. Bibliotekarze, którzy wezmą udział w projekcie, zostaną przygotowani do poprowadzenia spotkań edukacyjnych i otrzymają wsparcie w trakcie ich realizacji. Spotkania edukacyjne w bibliotekach przypadną na okres od czerwca do końca listopada 2019 roku.

Ogółem w ramach pięciu poprzednich edycji projektu zrealizowanych w latach 2012-2018 swoje kompetencje finansowe zwiększyło ponad 10 000 osób w wieku 50+. Spotkania były realizowane w 534 placówkach na terenie całej Polski.

Dlaczego warto dołączyć do projektu „O finansach… w bibliotece”?

Badania przeprowadzone w ostatnich latach pokazują, że:

  • 67% osób w wieku 55+ uważa, że wiedza dotycząca finansów i gospodarki jest potrzebna w codziennym życiu. Główne korzyści ze zdobywania nowych informacji w tym zakresie to dla nich unikanie pułapek kredytowych, lepsze warunki życia oraz bezpieczeństwo finansowe,
  • niemal połowa Polaków (46%) nie odkłada pieniędzy na cele krótkoterminowe, a 60% na cele długoterminowe. Najgorzej swoje kompetencje oceniają w tym przypadku osoby powyżej 60. roku życia,
  • osoby w wieku 50+, a także pracownicy fizyczni, przeznaczają pieniądze na bieżące potrzeby i mimo, że mają takie możliwości, nie oszczędzają,
  • 37% Polaków płaci głównie gotówką – są to przede wszystkim ludzie starsi i osoby z wykształceniem podstawowym i zawodowym, które nie mają wiedzy na temat finansów, nie ufają bankom, nie potrafią korzystać z bankomatów czy kart płatniczych,
  • na niedostateczne korzystanie osób starszych z oferty instytucji finansowych wpływają także ich nienajlepsze kompetencje cyfrowe – nadal tylko 21% Polaków w wieku 55+ korzysta z Internetu.

Edukacja finansowa jest więc bardzo potrzebna starszym mieszkańcom małych i średnich miejscowości, a biblioteki – na co dzień pracujące z seniorami i oferujące dostęp do nowoczesnych technologii – znakomicie radzą sobie z tym zadaniem. Pokazały to poprzednie edycje projektu, dzięki którym:

  • 92% uczestników szkoleń zadeklarowało, że zdobyło nową wiedzę z zakresu edukacji ekonomicznej, a 77% wykorzystało ją w praktyce,
  • ponad jedna trzecia uczestników nauczyła się lepiej zarządzać domowym budżetem, korzystać z bankowości internetowej czy wybierać oferty firm ubezpieczeniowych,
  • 25% uczestników dowiedziało się, jak sprawniej korzystać z kredytów, a 20% z lokat i funduszy inwestycyjnych,
  • uczestnicy podejmowali różne aktywności, związane m. in. z ubezpieczeniem mieszkania, domu, samochodu lub osoby z rodziny (30%) czy założeniem lokaty lub rachunku inwestycyjnego (22%),
  • uczestnicy podkreślali rozwój własnych umiejętności cyfrowych – 45% zaczęło aktywnie korzystać z komputera, 36% – zlecać przelewy przez Internet i częściej robić zakupy w sieci, a 24% założyło konto internetowe.

Zachęcamy do udziału!

 

Bibliografia:

[1] Badanie Koalicji Dojrz@ałość w sieci nt. rynku pracy i kompetencji cyfrowych Polaków przygotowane na konferencję dot. Jednolitego Rynku Cyfrowego, w V.2015: https://www.youtube.com/watch?v=Q8VJ-3jf6hw&feature=youtu.be (dostęp na dzień 11.06.2015)
[2] Badanie świadomości i wiedzy ekonomicznej Polaków, raport Quality Watch dla NBP 2012
[3] Oszczędzanie długoterminowe – opinie, postawy  i oczekiwania polskiego społeczeństwa, TNS Polska dla Związku Banków Polskich, 2014
[4] Postawy Polaków wobec oszczędzania, raport Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, PBS, 2014.
[5] Raport na zlecenie FRSI „Po co Polakom biblioteki”, 2012
[6] Biblioteka Narodowa przedstawia zestaw podstawowych danych i wskaźników dotyczących wyników funkcjonowania bibliotek w Polsce w 2013 r. opracowanych na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego, w: Elektroniczne publikacje BN. Biblioteki publiczne w liczbach. Stan bibliotek w Polsce za 2013, str.5 i 6: http://www.bn.org.pl/zasoby-cyfrowe-i-linki/elektroniczne-publikacje-bn/biblioteki-publiczne-w-liczbach (dostęp na dzień 3.06.2015).
[7] Ewaluacja projektu edukacyjnego „O finansach w bibliotece”, realizowanego przez FRSI. Raport podsumowujący. PBS, Pro Publicum. 2015.
[8] O finansach … w bibliotece. Raport z ewaluacji jakościowej III edycji projektu FRSI. M. Olcoń – Kubicka, M. Halawa.  Warszawa 2014