W 6. edycji projektu biorą udział 103 placówki biblioteczne z gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miast do 200 tys. mieszkańców z całej Polski. Szansę na udział w projekcie miały wszystkie zainteresowane biblioteki, niezależnie od tego, czy brały udział w poprzednich edycjach. Bibliotekarze, biorący udział w projekcie, zostaną przygotowani do poprowadzenia spotkań edukacyjnych i otrzymają wsparcie w trakcie ich realizacji. Spotkania edukacyjne w bibliotekach przypadną na okres od lipca do końca grudnia 2019 roku.

Adresatami edukacji finansowej prowadzonej w bibliotekach są osoby dorosłe, po 50. roku życia (oraz towarzyszące im osoby w wieku 18+, z którymi prowadzą wspólnie gospodarstwa domowe).

Poniżej przedstawiamy działania i harmonogram 6. edycji projektu:

 1. Cykl szkoleniowy dla bibliotekarzy (czerwiec i wrzesień 2019 r.)
  Bibliotekarzom, którzy wezmą udział w projekcie zapewniamy cykl szkoleniowy, w skład którego wejdzie kurs internetowy dotyczący metod pracy z osobami dorosłymi oraz badania potrzeb lokalnych (ok. 10 godz. samodzielnej pracy) oraz 2-dniowe szkolenia stacjonarne w jednej z bibliotek wojewódzkiej biorących udział w projekcie. W szkoleniu stacjonarnym weźmie udział para osób przygotowujących się do roli prowadzących spotkania edukacyjne (w tym przynajmniej jeden bibliotekarz). W trakcie trwania projektu bibliotekarze będą również mogli korzystać z konsultacji online z trenerami (2 godz. na bibliotekę) oraz brać udział w regionalnych spotkaniach konsultacyjnych (półdniowe spotkanie w jednej z bibliotek w regionie).
 2. Spotkania edukacyjne oraz kurs internetowy dla mieszkańców dotyczące finansów osobistych (lipiec-grudzień 2019 r.)
  W każdej bibliotece biorącej udział w projekcie zostanie zorganizowany cykl minimum 5 trzygodzinnych spotkań edukacyjnych poświęconych bezpieczeństwu korzystania z usług finansowych i zarządzaniu finansami osobistymi. Bibliotekarze otrzymają szczegółowe scenariusze spotkań, w trakcie których uczestnicy przejdą przez kurs internetowy. Każde ze spotkań będzie poświęcone innemu zagadnieniu, zgodnie z poszczególnymi modułami kursu wśród których znajdą się następujące tematy: bank przez internet, bezpieczeństwo w korzystaniu z usług finansowych, zakupy przez internet, płatności bezgotówkowe – karty płatnicze i płatności mobilne, oszczędzanie i inwestowanie, kredyty i pożyczki, ubezpieczenia, dziedziczenie, zarabianie na emeryturze, bank centralny. Tematy spotkań edukacyjnych zostaną wybrane wspólnie przez bibliotekarzy i uczestników.
 3. Konkurs z atrakcyjnymi nagrodami dla bibliotek uczestniczących w projekcie (grudzień 2019 r.)
  Dla bibliotek uczestniczących w projekcie zostanie zorganizowany konkurs na najciekawsze i najskuteczniejsze spotkania z mieszkańcami dotyczące finansów osobistych. Najważniejsze będzie osiągnięcie konkretnych rezultatów, które spowodowały zmiany w życiu osób przeszkolonych dot. jego aspektów finansowych (jak np. założenie konta bankowego online, opracowanie budżetu domowego, nowe możliwości płynące z umiejętnego wykorzystania oferty bankowej itp.). Konkurs kierowany jest do bibliotek – a jego cele to: prezentacja dobrych praktyk w edukacji finansowej, a także pokazanie wpływu wiedzy i umiejętności z zakresu domowych finansów na codzienne życie mieszkańców wsi i miast.
 4. Spotkania “Podaj dalej” służące wymianie wiedzy i doświadczenia pomiędzy bibliotekarzami (lipiec-grudzień 2019 r.)
  Na zakończenie realizacji cyklu spotkań każda z bibliotek uczestniczących w projekcie zorganizuje samodzielnie spotkanie z przedstawicielami z co najmniej trzech innych instytucji, służące wymianie doświadczeń i podsumowaniu efektów projektu a także nawiązaniu nowych kontaktów i partnerstw, które w przyszłości mogą zaowocować wspólną realizacją projektów. W spotkaniach „Podaj dalej” mogą wziąć udział nie tylko bibliotekarze, ale także przedstawiciele partnerów lokalnych bibliotek oraz potencjalnie zainteresowani uczestnicy spotkań edukacyjnych. Spotkania mogą być zorganizowane w formie tradycyjnej lub odbywać się wirtualnie (online) – z wykorzystaniem narzędzi takich jak konferencja online, webinarium, Skype i innych.
 5. Seminarium eksperckie podsumowujące projekt (styczeń 2020 r.)
  Tematyka edukacji ekonomicznej, w szczególności finansowej w bibliotekach, jak pokazała praktyka kilku lat realizacji projektu, to zagadnienie wielowątkowe, wymagające od prowadzących spotkania edukacyjne bardzo różnorodnych umiejętności. Seminarium, z udziałem ekspertów z dziedziny edukacji finansowej, ale także specjalistów w dziedzinie edukacji osób dorosłych i praktyków – bibliotekarzy prowadzących zajęcia z osobami starszymi, przyczyni się do promocji modelu prowadzenia edukacji finansowej dla osób starszych w małych społecznościach wypracowanego przez biblioteki gminne. Seminarium odbędzie się w Warszawie i będzie miało formę warsztatu, potrwa 2 dni. Przewidujemy udział ok. 30 osób.

W projekcie oferujemy:

 • dotacje dla bibliotek biorących udział w projekcie na realizację spotkań dla mieszkańców,
 • wynagrodzenie dla bibliotekarzy prowadzących spotkania edukacyjne.