Nabór uzupełniający bibliotek do projektu trwa od 22 czerwca do 8 lipca 2018 roku, do godziny 23.59.

Informacja o wynikach naboru zostanie opublikowana na naszej stronie internetowej do dnia 16 lipca 2018 roku. Wszystkie biblioteki, które prześlą formularz zgłoszeniowy, zostaną poinformowane o wynikach naboru drogą mailową, na adresy podane w formularzu.

Kto może wziąć udział w 5. edycji projektu „O finansach… w bibliotece”?

  • Zapraszamy biblioteki publiczne oraz biblioteki pedagogiczne pełniące funkcje bibliotek publicznych z gmin wiejskich, wiejsko-miejskich oraz z miast do 100 tysięcy mieszkańców z całej Polski.
  • W projekcie mogą wziąć udział biblioteki, które do tej pory w nim nie uczestniczyły, lub uczestniczyły tylko w jednej z poprzednich edycji projektu (tzw. biblioteki-absolwenci).

Jak się zgłosić?

Pytania i odpowiedzi