Każda placówka biblioteczna wskazała w projekcie dwie osoby, które przygotowują się do roli prowadzących spotkania edukacyjne (w tym przynajmniej jeden bibliotekarz) poprzez :

  • przejście kursu internetowego dotyczącego metod pracy z osobami dorosłymi oraz badania potrzeb lokalnych (ok. 10 godz. samodzielnej pracy) na platformie http://ofinansach.biblioteki.org/. Każda ze wskazanych osób otrzyma indywidualny login i hasło do platformy.
  • uczestnictwo w 2-dniowym szkoleniu stacjonarnym w jednej z bibliotek wojewódzkich biorących udział w projekcie.

Harmonogram szkoleń stacjonarnych znajduje się TUTAJ.